Välkommen till FiSK i Oscars Församling

 

 

Fria liberaler i Svenska kyrkan är en förening med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi arbetar också för en öppen, tolerant kyrka med låga trösklar på evangelisk – luthersk grund.