Välkommen till FiSK i Oscars församling

FiSK i Oscars församling är en opolitisk nomineringsgrupp. Våra medlemmar kan nomineras vid val till församlingens beslutande organ. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Fem av våra medlemmar deltar i kyrkofullmäktiges beslutsfattande. I kyrkorådet som är församlingens verkställande organ deltar en av våra medlemmar.

Vi verkar för gemenskap i Oscars församling kring frågor som hör till kyrkans uppgifter. Läs närmare under fliken “Våra mål”.

FiSK i Oscars har haft betydande framgångar i de senaste två kyrkovalen. Fler har röstat på oss och vi har fått ökat antal kyrkofullmäktigeledamöter. Vi har fått ökat stöd från allt fler församlingsmedlemmar trots ett vikande deltagande i kyrkovalet.

Organisationsnummer 80 24 46 52 73