FiSKs ledamöter

Styrelsen i vår nomineringsgrupp:
 • Göran Collert, ordförande, goran.collert@spartaholding.se
 • Elisabeth Guthe, vice ordförande, elisabeth.guthe@telia.com
 • Gunillla Edelstam, ledamot, gunillaedelstam@gmail.com
 • Eija Forsberg, sekreterare, eija.forsberg63@gmail.com
 • Ingrid Blomgren, ledamot, ingridblomgren1@gmail.com
 • Hans Thorsen Lamm, kassör, hans@lammda.se

Ledamöter i Kyrkofullmäktige:

Ordinarie:

 • Birgitta Odelberg Fristedt
 • Göran Collert
 • Per Haukaas
 • Elisabeth Guthe
 • Gunilla Edelstam

Ersättare:

 • Ann Marie Erfass
 • Camilla Ericsson
 • Christina Messick

Ledamöter i Kyrkorådet:

 • Ordinarie: Elisabeth Guthe
 • Ersättare: Göran Collert

Vi har även ledamöter i församlingens utskott:

Dessa utskott har inte beslutanderätt. Utskotten är

 • Barn och ungdomsutskottet
 • Musik och internationella utskottet
 • Diakoniutskottet
 • Kyrkobyggnads- och Fastighetsutskottet
 • Kommunikationsutskottet