Kyrkofullmäktige

FiSK i Oscars församling

Representanter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd fram till valet 2021:

Kyrkofullmäktige

Charlotte Broms

Margareta Hedelius

Göran Collert

Per Haukaas

Ersättare

Ann-Marie Erfass

Camilla Ericsson

Kyrkorådet

Margareta Hedelius

Ersättare Göran Collert