Den 19 september 2021 var det kyrkoval

FiSK vill utveckla Oscars kyrkoliv och församlingsarbete. Oscars församling växer, mest i de yngsta och äldsta åldersgrupperna, och behoven av mellanmänsklig kontakt stiger. I och med att antalet förrättningar minskar, kan antalet präster minska något från nio stycken och antalet diakoner öka från dagens tre stycken till minst det dubbla. Detta kräver en förändring av nuvarande arbetssätt och även ökade resurser till diakonin.

Läs mer om valet

Resultat av kyrkofullmäktigvalet 2021