Organisation

Vi, FiSK i Oscars, är en nomineringsgrupp och en juridisk person. Vi är självständiga och utformar själva våra mål och våra kontakter med de boende inom Oscar församling. Nomineringsgruppens ledamöter kan bli valda till kyrkofullmäktigeledamöter och därmed delta i församlingens beslutsfattande. Men vi kan också komma att ingå i den Svenska kyrkan på riksnivå beroende på hur många röster vi får i det kyrkoval som sker vart fjärde år på lokal nivå. Detta gäller för de nomineringsgrupper som ingår i en organisation för hela landet. Fisk finns som en organisation på riksnivå och har självständiga nomineringsgrupper i åtskilliga församlingar. Nomineringsgruppens representanter kan därför komma att delta som kyrkofullmäktige på riksnivå när kyrkan har årliga sammanträden.