Det här är FiSK

Fria liberaler i Svenska kyrkan är en förening med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi vill arbeta för en öppen, tolerant kyrka med låga trösklar på evangelisk – luthersk grund.

Grunden för kyrkans tro, lära och arbete är Bibeln. Den måste förklaras på nytt för varje tid. Kyrkan förvaltar också den kristna traditionen och för den vidare från generation till generation. På detta sätt vill kyrkan hjälpa människor i tolkningen av livsfrågorna.

Den demokratiska uppbyggnaden, med församlingarna som grund för verksamheten, ska göra det möjligt för dem som tillhör kyrkan att ta ansvar för gemensamma viktiga angelägenheter.

Svenska kyrkan erbjuder en tillhörighet och en möjlighet att dela gemenskapen och att påverka. Svenska kyrkan är Sveriges största ideella organisation och den största lutherska kyrkan i världen. Tack för att du stödjer FiSK.