Bli medlem

Du kan bli medlem om du är bosatt i Oscars församling. Medlemskap kostar 100 kr/år. Du blir medlem genom att betala hundra kronor till plusgirokonto nummer 515861-3. Betalningsmottagare är FiSK i Oscars Församling. Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress.