Höj inte kyrkoavgiften!

Majoriteten i Oscars församlings kyrkofullmäktige har beslutat att höja kyrkoavgiften med cirka fem procent nästa år, vilket vi motsatte oss. Resultatet av omröstningen blev 19 röster för en höjning och 10 röster emot.
Vi anser att höjning av kyrkoavgiften är fel väg att lösa församlingens ekonomiproblem. Grundproblemet är att Oscars församling har för stora kostnader samtidigt som alltfler medlemmar lämnar församlingen.
I stället för att höja avgiften vill vi effektivisera verksamheten och genomföra strukturella förändringar, främst inom fastighetsförvaltningen men också inom administrationen. Det skulle skapa överskott som, väl kan ersätta avgiftshöjningen.
Majoriteten bestående av bland andra ”Borgerligt alternativ” och Kristdemokraterna motsatte sig emellertid en strukturell översyn.
Vi vill satsa på kyrkans kärnverksamhet och anser att en diskussion om den verksamheten bör sättas i främsta rummet, vilket även understryks av att så många i fullmäktige röstade mot en avgiftshöjning.