Kandidatlista i valet till kyrkofullmäktige

FiSK i Oscars församling har beslutat om kandidatlistan i det kommande valet den 19 september till kyrkofullmäktige i Oscars församling.
1 Birgitta Fristedt Odelberg, teol.kand, fil.mag., Riddargatan
2 Göran Collert, bankman, Grevgatan
3 Margareta Hedelius, jur. kand., Oxenstiernsgatan
4 Per Haukaas, egenföretagare, Öregrundsgatan
5 Elisabeth Guthe, adjunkt, Gumshornsgatan
6 Gunilla Edelstam, docent, jur. dr, Tysta gatan
7 Ann-Marie Erfass, pensionär, Breitenfeldsgatan
8 Camilla Ericsson, kommunikatör, Erik Dahlbergsgatan
9 Christina S Messick, jur.kand., Lützengatan
10 Hans Thorsen Lamm, uppfinnare, civ.ing, Ulrikagatan
11 Sonja Livijn, sjukgymnast, Armfeltsgatan
12 Marianne Möllerfors, pensionär, Rindögatan
13 Carin Wollnert Paulson, pensionär, Bergsgränd
14 Lars Strandberg, pensionär, Banérgatan
15 Anna Collert, psykoterapeut, Wittstocksgatan
16 Herdis Molinder, doktor, medicinsk vetenskap, Strandvägen