Ska de som bestämmer i Oscars församling ge sig själva lägenheter?

Kyrkorådet i Oscars församling har beslutat att avstyrka flera motioner till kyrkofullmäktige
angående fördelning av kyrkans lägenheter.
Motionärer från olika grupper inom fullmäktige kräver att lediga lägenheter endast skall hyras ut till kyrkans anställda eller lämnas till bostadsförmedlingen och inte som nu är fallet erbjuds
förtroendevalda i församlingen.
Vi har reserverat oss mot majoritetens beslut och hoppas nu att det samlade kyrkofullmäktige vid sitt nästa möte den 27 maj bifaller våra motioner. Det är angeläget att församlingens rykte inte ytterligare äventyras i en situation då allt fler medlemmar väljer att lämna församlingen.